aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Upute za iznajmljivače

U nastavku donosimo zakonske obveze privatnih iznajmljivača smještaja. Nadamo se da će biti korisne kako postojećim tako i novim iznajmljivačima. Također imate i linkove na zakone kojima se reguliraju neke od spomenutih obveza privatnih iznajmljivača smještaja u Hrvatskoj.

Građanin koji pruža turističke usluge smještaja dužan je:

 • posjedovati odobrenje nadležnog ureda za pružanje usluga
 • vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj sobi, odnosno apartmanu
 • voditi knjigu „Evidencija prometa”
 • na glavnom ulazu u objekat postaviti standardiziranu ploču na ulaznim vratima objekta te postaviti natpis s imenom, prezimenom i uslugom koja se pruža
 • pribaviti lječničko uvjerenje do kraja mjeseca travnja svake godine
 • voditi „Popis gostiju” i „Knjigu stranaca” u koje se upisuju sve osobe kojima se pruža usluga noćenja uključujući i agencijske goste.
 • prijavljivati goste Turističkoj zajednici u roku od 12 sati po dolasku i  u roku od 24 sata po odlasku
 • izdati račun gostu za svaku izvršenu uslugu s brojem i zadržati u bloku za sebe kopiju tog računa
 • uplatiti godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe, odnosno boravišnu pristojbu po noćenju
 • uplatiti godišnji paušalni iznos poreza
 • uplatiti članarinu Turističkoj zajednici

Boravišna pristojba za iznajmljivače sa više od četiri osnovna kreveta

Građani koji su registrirani za pružanje usluge smještaja u domaćinstvu, a koji imaju više od četiri kreveta ili četiri kreveta u dva apartmana, plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe za svaki krevet (osim pomoćnih) i smještajnu jedinicu u kampu sukladno s Rješenjem o odobrenju.

Godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe jednak je umnošku broja registiranih osnovnih kreveta ili kamp jedinica i iznosa boravišne pristojbe za turističko mjesto.

Isticanje boravišne pristojbe

Iznajmljivači koji boravišnu pristojbu plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu neće više vidno isticati iznos boravišne pristojbe na cjeniku, niti navoditi u računu. (Ova obveza ostaje za one građane koji iznajmljuju do četiri kreveta i boravišnu pristojbu plaćaju po noćenju).

Porez na dohodak

Godišnji paušalni porez na dohodak utvrđuje se poreznim rješenjem kojeg donosi i dostavlja Vam nadležna ispostava područnog ureda Porezne uprave.

Boravišna pristojba za iznajmljivače koji imaju do četiri osnovna kreveta u dvije spavaće sobe, odnosno jednom apartmanu.

Građani koji imaju do četiri osnovna kreveta, ali u dvije sobe ili jednom apartmanu, imaju mogućnost biranja:

 • plaćati godišnji paušalni iznos boravišne pristojbe po krevetu
 • ili plaćati boravišnu pristojbu za svakog gosta po ostvarenom broju noćenja, kao i do sada. Ako ste se odlučili za ovu mogućnost, odmah morate o tome obavijestiti Vaš turistički ured.

Kako postati iznajmljivač obiteljskog smještaja? Odnosno kako dobiti odobrenje za pružanje usluga u domaćinstvu građana ?

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnoxti (NN br. 138/06) uvedene su neke novine za one građane koji po prvi puta podnose zahtjev ili žele promijeni već postojeća rješenja-odobrenja.

1. Uvjet kojega morate zadovoljiti je taj da ste vlasnik objekta koji ima sobe, apartmane ili je u cjelosti kuća za odmor ili da ste vlasnik zemljišta za kampiranje ako želite otvoriti mali kamp u domaćinstvu;

2. Da ste poslovno sposobni (po službenoj dužnosti potvrdu pribavlja nadležni ured);

3. Da ispunjavate zdravstvene uvjete propisane Pravilnikom iz čl.30.st.3 navedenog Zakona (zdravstvena potvrda vašeg obiteljskog liječnika);

4. Da objekt ili zemljište za kamp ispunjavaju minimalne tehničke uvjete i uvjete za kategorizaciju sukladno ovom Zakonu. (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu-NN br.88/07 i 58/08);

5. Da vam nije pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu, dok ta mjera traje (također po službenoj dužnosti pribavlja nadležni ured za gospodarstvo);

6. Da građevina – objekt u kojem ćete pružati ugostiteljske usluge  u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnom propisu (uvjeti gradnje, građevinska dozvola, uporabna dozvola).

Ako sve navedeno ispunjavate, a građanin ste Republike Hrvatske, nadležni ured za gospodarstvo dužan vam je u roku od 30 dana, od dana podnošenja zahtjeva, izdati rješenje o odobrenju. Rješenje može dobiti samo jedan član obitelji za usluge u sklopu jednog domaćinstva.

Resursi:

Više informacija pronađite na sljedećim linkovima: