9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

ML2022 banner 728x90

Jeste li znali?
Ova postrojba je posljednja iz bogate bakarske prošlosti. Djelovala je polovicom 19.st. za vrijeme bana Josipa Jelačića. Zajedno sa zapovjednikom Jelačićeve vojske, Josipom Bunjevcem, protjerali su Mađare (mađarsku vlast) i oslobodili Rijeku. Na osnovu sačuvanog…
Na istočnim obroncima brda oko Bakarskoga zaljeva, od Bakra do Ba­karca nalaze se Bakarske prezidi. Prezidi su suhozidi čija je izgradnja počela u 18 st. u doba vladavine Marije Terezije. Uz njeno je dopuštenje lokalno…
Priča o bakarskom baškotu povezuje život pomoraca koji je kako se kaže „kruh sa sedam kora“. Baškot je dvaput pečeno okruglo krušno pecivo koje su donijeli ribari iz Chioggie. Zbog njegove je suhoće mogao trajati…
Prema informacijama koje treba uzeti sa rezervom kuća mornara je zapravo javna kuća, jer se smatra da je u prijašnjim stoljećima postojale javne kuće u kojima su mornari trošili svoj imetak i takve kuće je…
Rimska je kuća, izostavimo li kaštel, po nekima najljepša građevina u bakarskome gornjem gradu. Graditelj i prvi vlasnik ove građevine nije poznat, ali pretpostavlja se da je izgrađena kao samostan koludrica u 18. stoljeću. Građevina…