9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

ML2022 banner 728x90

Jeste li znali?
U Bakru se nalazi jedno od najbogatijih nalazišta iz rimsko dobnih nekropola. Istraživanjima provedenim između kraja 19. i početka 20. stoljeća uz antičku cestovnu komunikaciju na položajima Sarazinovo, Voj, Dolac, Poljana, Trg Mangan otkrivena je…
U revolucionarnim vremenima 1848. i 1849. g. pojavila se potreba za sitnim gradskim novcem za svakidašnje potrebe i u Bakru, koji je bio pod upravnom vlašću istoga vrhovnog gradskog kapetana kao i Rijeka. Gradska uprava…
U povijesti je Bakar bio opasan zidinama i jedini ulaz u grad bio je s istočne strane na trgu Vrata. 1848. godine probijena su vrata i na sjeverozapadnoj strani grada odmah pokraj kaštela, koja su…
Godine 1777. Marija Terezija osnovala je Severinsku županiju kojoj je pripala obala od Rijeke do Novog Vinodolskog. Ali kad je 1779. Carica proglasila Bakar kraljevskim slobodnim gradom, valjalo je razgraničiti gradsko područje od županijskog. Praputnjak…
Bakar je 1779. godine dobio novi grb koji je i danas u uporabi. U gornjoj trećini grba nalaze se elementi hrvatskog povijesnog grba, u sredini su 3 kule koje simboliziraju 3 tvrda grada: Trsat, Bakar…