aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

Pisali su o Bakru

Za one koji žele znati o više o bogatoj povijesti Grada Bakra, naveli smo neke od autora koji su pisali o Bakru…

Babić, F.: Spomenik grada Bakra, Rijeka, 1991.
Blažević, I.: Povijest turizma Istre i Kvarnera, Opatija, 1987.
Bonetić, N.: O edemskom sifilisu u Hrvatskom primorju, Sušak, 1936.
Cemović, M.: Primorsko-goranska županija na starim razglednicama 1890.-1930., Rijeka, 2008.
Cerić, V.: Vodič kroz gornje Primorje: od Sušaka do Obrovca sa 68 slika, Bakar, 1923.
Cvjetković, B.: Razvoj Bakra, Zagreb, 1929.
Černički, L.: Starim cestama do mora, Zagreb, 2012.
Čop, M.: Povijest Hreljina, Bakar, 2009.
De Canziani, T.: Morčić, Bakar, 2011.
Fortis, A.: Put po Dalamacije, Zagreb, 1984.
Fučić, B.: Glagoljski natpisi, Zagreb, 1982.
Gregla Z. i Lazar I.:  Bakar – Staklo iz rimske nekropole, Zagreb, 2009.
Grković, S.: Fotografija u službi zaštite kulturne baštine, Zagreb, 2007.
Gropuzzo, R.: Putevi užitka – Kvarner i Gorski kotar, Rijeka- Zagreb, 2011.
Grupa autora: Monografija Pomorske škole Bakar, Bakar, 1999.
Grupa autora: Monografija Školski brodovi Pomorske škole Bakar, Bakar, 2009.
Grupa autora: Ono čaj’ ustalo, 2013.
Hirc, D.: Hrvatsko promorje, Rijeka, 1993. pretisak
Jemeršić, I. Nepomuk : Kopnom i morem na Plitvička jezera, Delnice, 1904.
Katedra Čakavskog sabora „Bakarskog kraja“: Ča mi kamik govori, Liburnijske gradine u okolici Bakra, Škrljevo, 2011.
Klepac, Z.: Uspomene iz Bakra, Rijeka, 1996.
Kos, M. : Kvarnerska kupališna baština, Rijeka, 2009.
Kovačević, I.: Bakar i okolica, 1903./04.
Magdić, M.: Frankopanski grad u Bakru, Zagreb, 1913.
Marochino, I.: Grad Bakar kroz povijest, Bakar, 1978.
Marochino, I.: Restauracija Frankopanskog kaštela u Bakru, Beograd, 1953.
Marochino, I.: Povodom restauracije Turske kuće u Bakru, Beograd, 1963.
Mažić, M.: Prilozi za povijest grada Bakra, Sušak, 1986.
Mažić, M.: Staro bakarsko plemstvo, 1925.
Mažić, M.: Bakarska luka i željeznica, 1920-27.
Milić, B.: Bakar drevni rad na valovima stoljeća, Bakar, 2003.
Milić, B.: Razvoj grada kroz stoljeća, Prapovijest – antika, Zagreb, 1994.
Milić, B.: Razvoj grada kroz stoljeća, Srednji vijek, Zagreb, 1995.
Milić, B.: Razvoj grada kroz stoljeća, Novo doba, Zagreb, 1994.
Mohorovičić, A.:Utvrđeni gradovi i kašteli sjevernog Jadrana, Rijeka, 1997.
O moru, Pomorskoj akademiji Bakar u 98-oj godini rada, Bakar, 1947.
Oštrić, G.: Grbovi u gradu Bakru, Rijeka, 1996.
Pet pitanj za…, Rijeka, 2001.
Pinčić, N.: Ljudi i mjesta Hrvatskog primorja, M. Lošinj, 1960.
Praputnjak /Zbornik radova, Praputnjak, 1981.
Rački, A.: Bakraski municipij, Zagreb, 1956.
Ružić-Barbić, A.: Bakaračke tunere, Bakarac, 2004.
Šepić, J.: Zapisano usput, Kukuljanovo, 1999.
Širola, D.: Bakarski Amarcord (1939.-1958. Bakar naše mladosti), Bakar, 2012.
Širola, S.: Grad Bakar, Zagreb, 1911.
Vino u pjesmama za radost u dušama, Zagreb, 2008.
Zakarija, A.: Praputanjak – hrvatsko primorsko selo, Rijeka, 1993.
Zbornici Grada Bakra
Zubović, M.: Izabrane novele F. Pavešića Šantinog, Rijeka, 2006.