0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Dani mjesta
Featured Item Background

Blagdani Grada Bakra: (Dani mjesta)

Jožehova – Praputnjak, zaštitnik sv. Josip; 19. ožujka
Jurjeva – Hreljin, zaštitnik sv. Juraj; 23. travnja
Antonjica – Kukuljanovo, zaštitnik sv. Antun, 13. lipnja
Srce Isusovo – Škrljevo, Presveto srce Isusovo, 19. lipnja
Ivanja – Zlobin, zaštitnik sv. Ivan Krstitelj, 24. lipnja
Margaretino – Grad Bakar, zaštitnica sv. Margareta, 13. srpnja
Majka Božja Karmelska, Krasica, zaštitnica Majka Božja Karmelska, 16. srpnja
Frančiškova, Kukuljanovo, zaštitnik sv. Franjo; 04. listopada
Andrejna, Bakar, zaštitnik sv. Andrija ap., 30. studenog