2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Jeste li znali?

Koji su sve bili nazivi za Bakar u posljednje dvije tisuće godina

Drevna povijest grada Bakra krije se već u nazivu mjesta, ono nema ishodište u hrvatskoj riječi kojom nazivamo metal bakar, već u praindoeuropskim jezicima koji jasno opisuju prirodnu karakteristiku položaja – naselja smještenog u dnu kamenitog zaljeva. Vel-Kier (Kameni zaljev) bio je keltski naziv za Bakar.
Antički geograf Ptolomej u svojem zemljovidu tada poznatog Starog svijeta spominje naselje pod imenom Volcera (latinizirani oblik keltskog naziva), u izgovoru je to Bolkera, u srednjem vijeku Bucar, Buccari, Buccarensis, Bakri, Bkri, pa sve do današnjeg naziva Bakar koje se prvi puta spominje u 1288. g. u Vinodolskom zakoniku. Poznati arapski putopisac Idrisi spominje Bakar 1153. g. kazavši da je „Bkri lijep i napučen grad“. Također, u istom djelu Idrisi ističe da je „Bkri“ nakon Lovrana (zadnjeg istarskog grada) prvi grad u Hrvatskoj.