0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Kamene mjere za sol

Na gradskom trgu Vrata odvijala se bogata trgovina i razmjena dobara, a tamo se nalazi i skupina gradskih kamenih mjera za sol i žito koje je narod zvao „star“ a manju „starić“ Zahvaljujući trgovini soli  Grad Bakar postao je jedan od najznačajnijih sjevernojadranskih pomorskih i trgovačkih središta.