0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Malenica

Dana 25. lipnja 1894. godine grad Bakar po prvi je put bio osvijetljen električnim svjetlom. Bakar je tako postao drugi grad u Hrvatskoj, odmah iza Varaždina, koji je bio osvijetljen električnom rasvjetom, dok je primjerice, susjedna Rijeka svjetlost nove energije ugledala godinu dana kasnije. Toga 25. lipnja, Bakar je rasvijetljen uz pomoć dinamo stroja koji se opskrbljivao na  vodeni pogon iz vrela Jaz. Ta centrala u „Malenici“ obnovljena je 1921., a 1936. godine Bakar je priključen na zemaljsku mrežu. Zanimljiva je činjenica da je 1894. godine, iste godine kada je Bakar dobio električnu energiju i bio spojen telefonskom linijom s Rijekom, Nikola Tesla tek predlagao Zagrepčanima uvođenje struje.  To govori  u prilog tezi da su ondašnje građanstvo Bakra i njegovi predstavnici bili na visokom kulturnom nivou koji je prepoznavao napredak i prihvaćao nove ideje.