2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

ML2020 1170x250

Novosti
Featured Item Background

TZ Grada Bakra: Natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika

Objavljeno: 12.09.2019.

Na temelju čl. 49. Statuta Turističke zajednice Grada Bakra („Službene novine“ PGŽ, br. 14/2010.), a temeljem suglasnosti Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Bakra na 6. sjednici održanoj dana 03. rujna 2019. godine direktorica Turističkog ureda Turističke zajednice Grada Bakra raspisuje

N A T J E Č A J
Za zapošljavanje stručnog suradnika - informatora za 1 radno mjesto u Turističkoj zajednici Grada Bakra na određeno vrijeme na period od godinu dana.
Radnik zaposlen na stručnim poslovima u turističkom uredu turističke zajednice grada, mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju;

2. da ima najmanje godinu dana radnog iskustva u struci koja odgovara poslovima radnog mjesta na kojem je radnik zaposlen;

3. da poznaje jedan svjetski jezik;

4. da ima položen stručni ispit za rad u turističkom uredu, a ako nema treba u roku od jedne godine od dana stupanja na rad položiti stručni ispit;

5. da poznaje rad na osobnom računalu.

Prijavi priložiti:
-  životopis
-  presliku domovnice
-  dokaz o stručnoj spremi – preslika svjedodžbe
-  dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima u struci, potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoj zavoda za mirovinsko osiguranje
- dokaz o poznavanju stranog jezika (preslika svjedožbe ili potvrda o položenom tečaju)
- presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u turističkom uredu (ukoliko je ispit položen)

Natječaj je otvoren 8 dana od dana objave na službenim web stranicama TZG Bakra.
Prijave s kratkim životopisom te potrebnom dokumentacijom dostaviti zaključno do 20.09.2019. godine na adresu: Turistička zajednica Grada Bakra, Primorje 39, 51222 Bakar, s naznakom "za natječaj" ili na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..
Nepotpune i nepravodobne molbe neće se razmatrati. Kandidati koji podnesu nepotpune ili nepravovremene prijave neće se smatrati kandidatima prijavljenim na natječaj.
O rezultatima Natječaja kandidati će biti obavješteni.                            
Bakar, 12.09.2019. godine
                                    

Direktorica TZ Grada Bakra
                                                   
Sonja Jelušić Marić, mag.oec.