9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German

Novosti
Featured Item Background

Natječaj za odabir foto-točke

Objavljeno: 20.11.2020.

UVJETI NATJEČAJA NATJEČAJA ZA ODABIR FOTO-TOČKE
1.    Organizator Natječaja je Grad Bakar i Vijeće mjesnog odbora Bakar. Natječaj je javni i opći. Pravo na sudjelovanje imaju sve pravne i punoljetne fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske. Svrha je Natječaja promocija Grada Bakra.
2.    Za izbor foto-točke mogu se natjecati rješenja za koje natjecatelji dostave sve potrebne elemente:
a)    podatci o autoru (ime i prezime, adresa, broj mobitela, e-mail)
b)    likovni ili grafički prikaz foto-točke u prostoru na kojem je predviđeno njeno postavljanje (idejno rješenje)
c)    opis foto-točke (skica sa prijedlogom dimenzija i korištenih materijala) te obrazloženje (povezanost sa obilježjima grada Bakra)

3.    Svaki autor može se natjecati s najviše tri (3) rješenja foto-točke.


KRITERIJI NATJEČAJA:
1.    Prednost će imati rješenje foto-točke koje je usko povezano s tradicijskim i kulturno-povijesnim nasljeđem ili suvremenim i prirodnim obilježjima grada Bakra.
2.    Foto-točka mora biti prepoznatljiva, originalna, kvalitetno i cjelovito osmišljena te prikladna za izvođenje/izradu.
3.    Elementi vrednovanja pristiglih rješenja biti će autentičnost, inovativnost, maštovitost, originalnost, visoki estetski standardi, cjelovitost u postignutoj prepoznatljivosti.
4.    Svako je rješenje foto-točke potrebno objasniti kroz opis (mjere i korišteni materijali) i obrazloženje (povezanost s obilježjima grada Bakra).
5.    Nagrada može biti dodijeljena i mimo navedenih kriterija ukoliko prijedlog rješenja foto-točke bude ocijenjen iznimno kreativnim i atraktivnim.


● Natječaj je otvoren od 19. studenog 2020. g. do 11. prosinca 2020. godine, a objavljen je na službenim Internet stranicama Grada Bakra i Turističke zajednice Grada Bakra.

● Natječaj je nagradnog karaktera te pobjednik osvaja novčanu nagradu u iznosu od 3.500,00kn (tri tisuće i pet stotina kuna).

● Predviđena lokacija postavljanja foto-točke je Masarykova obala u Bakru, ako postoji potreba obilaska lokacije postavljanja foto-točke natjecatelji se mogu javiti na dolje navedeni broj.

● Radovi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu: Grad Bakar - Vijeće mjesnog odbora Bakar, Primorje 39, 51 222 Bakar, s naznakom „Ne otvarati - prijava na natječaj za foto-točku“.

● Nepotpune i zakašnjele prijave na Natječaj neće se razmatrati.

● Prijavom na Natječaj sudionici prihvaćaju mogućnost javne objave pristiglih rješenja foto-točke (npr. izrada kataloga/postavljanje izložbe ili njihova objava u digitalnom obliku na Internet stranicama Grada Bakra ili TZ Grada Bakra), a nakon provedbe postupka ocjenjivanja i dodjele nagrade.

● Organizator Natječaja zadržava pravo poništenja Natječaja bez posebnog obrazloženja i snošenja troškova ili drugih novčanih i ostalih eventualno nastalih posljedica.

● Povjerenstvo za odabir foto-točke Grada Bakra odabir će izvršiti do 31. prosinca 2020. godine i o tome obavijestiti natjecatelje. Povjerenstvo zadržava pravo uskratiti nagradu ukoliko radovi ne zadovolje Kriterije, Povjerenstvo zadržava pravo

● Sudjelovanjem na Natječaju svi sudionici neopozivo prihvaćaju njegove uvjete.

● Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: Ured Grada 051 455 745 i VMO Bakar