aaa253dae8b38ac4965b2bd20143339e.jpg
9e739fd928c1ef1096635bb4b013b509.jpg
0b36168f28219653977ef7f6dd33b2e7.jpg
2f971821bfbe197b81d9497eef5aa659.jpg
Turistička zajednica Grada Bakra
English Ente turistico della citta di Bakar - Citta di Bakar Tourismusverband Der Stadt Bakar - German
Povelja Marije Terezije
Povelja carice i kraljice Marije Terezije jedan je od najvažnijih dokumenata bakarske povijesti, povijesti u kojoj je ova vladarica ostavila duboki trag. Prema povjesničarima, bila je osobito naklonjena bakarskom građanstvu, što je i dokazala svojom poveljom kojom Bakar proglašava slobodnim kraljevskim gradom.
 
Pred vama je replika te povelje, čiji original brižno čuvamo. Ona vas vodi u daleki 23. travnja 1779. godine, kada je Marija Terezija grad Bakar uzdigla do statusa koji mu je omogućio veliki prosperitet. Povelja je pisana na latinskom jeziku, u prvome licu, a započinje nabrajanjem svih titula Marije Terezije. Potom, vladarica govori koliko je uređena trgovina važna za napredak i razvoj njenih zemalja pa tako i grada Bakra, koji joj je uvijek iskazivao privrženost. Stoga mu ovom poveljom daje još veću autonomiju i razne druge povlastice. Bakar je njome dobio i crkveni patronat te mogućnost slanja zastupnika u Hrvatski sabor. Privilegije, koje mu je dala Marija Terezija, imale su za cilj da materijalno uzdignu grad i da mu osiguraju aristokratsku upravu, na koju Bakar može biti ponosan.